انتشارات ایرانشناسی

انتشارات ایرانشناسی با هدف تهیه و تولید نقشه‌های سیاحتی ـ گردشگری و چاپ اطلس‌ها، کتاب‌های جغرافیایی، کتاب‌های راهنمای میدانی، حیات‌وحش، محیط زیست و کتاب‌های ایران‌شناسی با رویکرد اولین‌ها و چاپ موضوع‌های مختلف، به‌خصوص به‌صورت تحقیقی و نگارشی، به قلم نویسندگان و محققان ایرانی، برای شناساندن هرچه بیش‌تر این دیار کهن و غنی از فرهنگ، به همت مرحوم آقای مجید بختیاری (مدیرمسؤل مؤسسه کارتوگرافی و جغرافیایی گیتاشناسی و بنیان‌گذار و مؤسس انتشارات ایرانشناسی) در سال 1372 تأسیس شد.
و اینک با بیش از 200 عنوان اثر منتشره و مورد پسند شما عزیزان، خود را نسبت به گذشته مسئول‌تر دانسته و سعی و تلاش خود را بر پایه‌ی نیاز شما دوست‌داران به ایران قرار داده است.
به امید روزی که ایران را ورق به ورق در مقابل دیدگان شما عزیزان قرار دهیم
«این مجموعه کامل نخواهد شد مگر با انتقادات و پیشنهادات شما گرامیان»

روابط عمومی انتشارات ایرانشناسی