#همراه_محیطبانان

کد خبر: ۱۰۸ - تاریخ درج: 1395/12/05 - بازدید: ۱,۵۰۸
#همراه_محیطبانان

هم‌زمان با شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست ایران (6 لغایت 9 اسفند ماه 1395) ٪40 از هر خریدی که از انتشارات ایرانشناسی کنید، صرف کمک به محیط‌بانان و هم‌یاران محیط‌زیست ایران خواهد شد

همراه محیطبانان
به درخواست #محمدـدرویش ماه گذشته هزاران ایرانی به یاری محیط‌بانان در بند شتافتند. با تلاش مردم ۴۷میلیون تومان  جمع‌آوری شد و گره‌ی دو محیط‌بان گشوده شد. اما این پایان راه نیست! سالانه محیط‌بانان و هم‌یاران محیط زیست در سراسر ایران هنگام انجام وظیفه و پاس‌بانی از طبیعت ایران دچار جراحت و بیماری و دعوای قضایی می‌شوند. درآمد کم و کار شیفتی آن‌ها باعث می‌شود که اندوخته‌ای برای چنین روزهایی نداشته باشند.
 وظیفه‌ی ماست که برای کمک به کسانی که بدون آن‌ها طبیعت ایران آینده‌ای ندارد به‌پا خیزیم. این کمک تنها مالی نیست. باید با ترویج فرهنگ محیط زیستی زمینه‌ی آسیب را برای محیط‌بانان کم کنیم. 
وظیفه‌ی تک‌تک ماست که نخست آگاهی محیط زیستی خود را ارتقا دهیم و سپس برای افزایش آن در سطح جامعه بکوشیم.
همزمان با شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ایران (6 لغایت 9 اسفند 1395) ۴۰٪ از هر خریدی که از انتشارات ایرانشناسی بکنید صرف کمک به محیط‌بانان و هم‌یاران محیط زیست ایران خواهد شد و نیز به نشر فرهنگ محیط زیستی در کشور کمک کرده‌اید.
#همراه_محیطبان باشید!
لطفاً به اشتراک بگذارید.
www.iran-shenasi.com