خانهسفرهای تخصصی

دیدار با سوسن چلچراغ 3- دربندسر تهران

این سفر شامل بازدید از گونه گیاهی سوسن چلچراغ (Lilium ledebouri) در مجموعه شخصی پرسیکا گاردن است که همراه با توضیحات مهندس شایان مسعودی خواهد بود و همسفران با بیش از 50 گونه گیاه بومی، غیربومی و خاص آشنا می‌شوند. گیاهان موجود در باغ شامل: انواع لاله‌های واژگون (Frotillaria sp.)، انواع زنبق‌ها (Iridaceae)، مجموعه کلکسیونی سوزنی‌برگ‌ها (Pinaceae) و... است.

 با ما همراه باشید در باشگاه گیاهان ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط