خانهکره‌های جغرافیایی
25 کتاب :

کره‌های جغرافیایی

كره جغرافيايی یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد برای مطالعه و یادگیری علم جغرافیا به‌شمار می‌رود. این وسیله که در واقع شبیه‌ساز کره زمین در اندازه کوچکتر است، مکان‌های مختلف بر روی زمین، موقعیت دریاها، اقیانوس‌ها و خشکی‌هارا نشان می‌دهد.

کره‌های جغرافیایی

پیشنهاد ما