خانهجغرافیا
25 مورد :

جغرافیا

دانش جغرافیا به‌عنوان یکی از کهن‌ترین دانش‌های بشر بوده که به‌طور کلی به مطالعه ارتباط متقابل انسان و محیط می‌پردازد و به دو گروه کلی جغرافیای طبیعی و انسانی تقسیم می‌شود. آثار منتشر شده توسط انتشارات ایران‌شناسی در حوزه جغرافیا به‌عنوان یکی از معتبرترین منابع جغرافیا در ایران شناخته می‌شود.

جغرافیا

پیشنهاد ما