خانهایران‌شناسی
139 مورد :

ایران‌شناسی

ایران را با مجموعه کتاب‌های انتشارات ایران‌شناسی بشناسید و تجربه کنید. مجموعه‌ای از کتاب‌هایی که ایران را از منظر تاریخ، طبیعت، فرهنگ و... پیش روی شما قرار می‌دهند. مجموعه سفرنامه‌های ما، هم چهره شهرهای مختلف ایران را در گذر تاریخ برایتان ترسیم می‌کند و هم از تجربیات ایرانیان جهانگرد برایتان سخن می‌گوید و شما را با آنها همراه می‌کند. به هر نقطه از این دیار کهن که سفر می‌کنید، کتاب‌های ما هم‌سفر مطمئنی برای شما خواهند بود.

ایران‌شناسی

پیشنهاد ما